Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  w Sosnówce znalazła się wśród sześciu najlepszych szkół we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Województwa Dolnośląskiego w minionym roku szkolnym. Otrzymaliśmy list gratulacyjny i bon na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości 1400 zł.  Sport w szkole Podstawowej w Sosnówce towarzyszy nauce od wielu  pokoleń, z pewnością zakupimy pomoce, które pozwolą w dalszym ciągu rozwijać pasje naszych uczniów. W małej szkole szlifujemy wiele talentów...

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w rozwój sportu w naszej szkole, wszystkim zawodnikom gratulujemy sukcesu.

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Sosnówce