W czwartek, 24 października 2019r.  odbyła się niezwykła uroczystość. Przypomniano postać Zofii Janiczek, pierwszej po II wojnie światowej nauczycielki Szkoły Podstawowej w Podgórzynie.

Uroczystość odbyła się w dwóch częściach. Pierwsza część miała miejsce na cmentarzu komunalnym w Podgórzynie, gdzie dokonano poświęcenia odnowionego pomnika Zofii Janiczek. Druga część – wspominkowa odbyła się w Centrum Aktywności Społecznej „Podgórze”. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli Starosta Jeleniogórski Krzysztof Wiśniewski oraz Radny Rady Powiatu Maciej Gałęski. Artystycznie uroczystość ubarwiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie.

- Pomysłodawczynią odnowienia pomnika pierwszej powojennej nauczycielki szkoły w Podgórzynie była moja mama Urszula Gałęska – mówi radny powiatowy Maciej Gałęski. - Zofia Janiczek swego czasu była jej przełożoną i przyjmowała ją do pracy. Zwróciłem się o pomoc w tej sprawie do moich kolegów z klubu radnych „Razem dla Regionu”. Bardzo mocno zaangażowali się w to również rada sołecka oraz sołtys Podgórzyna Danuta Szymajda. Gmina umorzyła zaległości związane z opłatami za miejsce na cmentarzu oraz bezpłatnie umożliwiła, aby ten grób nadal tam był. Do tego oczywiście dołączyła się szkoła w Podgórzynie. W rezultacie odnowienie pomnika jest efektem zbiorowej aktywności i zbiorowego działania.

Składamy ogromne podziękowania dla wszystkich osób, które czynnie włączyły się w to uroczyste wydarzenie, a szczególne podziękowania kierujemy do:

  • Pani Urszuli Gałęskiej
  • Starosty Powiatu Jeleniogórskiego - Pana Krzysztofa Wiśniewskiego
  • Radnego Powiatu Jeleniogórskiego – Pana Macieja Gałęskiego przy współudziale Towarzystwa „Razem dla Regionu”
  • Wójta Gminy Podgórzyn - Pana Mirosława Kalaty
  • Proboszcza Parafii Św. Trójcy w Podgórzynie – ks. Jacka Tokarza
  • Sołtysa Podgórzyna - Pani Danuty Szymajdy
  • Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie
  • Koła Gospodyń Wiejskich w Podgórzynie
  • Właściciela Kwiaciarni „Podgórzyn"- Pani Elżbiety Duniec
  • Mieszkańców Podgórzyna

Zofia Janiczek urodziła się 5 lutego 1898 roku na Górnym Śląsku, tam rozpoczęła swoją 53 letnią karierę nauczycielki.
Do Podgórzyna przyjechała w 1946 roku i podjęła pracę w tutejszej szkole podstawowej i w tych trudnych, powojennych czasach poświęciła się wychowaniu i nauczaniu dzieci. W Naszej szkole Pani Zofia przepracowała 20 lat. O jej wkładzie w pracę ówczesnej placówki do dziś pamiętają jej uczniowie, mieszkańcy oraz władze Gminy Podgórzyn i Powiatu Jeleniogórskiego.
16 października 1975 roku Zofia Janiczek zmarła i spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Podgórzynie. Nie pozostał żaden żyjący członek rodziny Pani Zofii jednak o miejsce jej pochówku zadbała lokalna społeczność.

Audycja z portalu muzyczneradio.pl