Wybory2019W niedzielę 13.10.2019r. w całym kraju odbyły się wybory do Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej  2019.

Wybory do Sejmu i Senatu odbywają się zawsze co cztery lata. Zgodnie z Konstytucją RP w skład Sejmu wchodzi 460 posłów, którzy wybierani są w wyborach proporcjonalnych, natomiast w skład Senatu wchodzi 100 senatorów wybieranych w okręgach jednomandatowych.

Do Sejmu może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 21 rok życia. Senatorem może zostać obywatel polski, który ma ukończone 30 lat. Kandydatów na posłów i senatorów zgłaszają partie polityczne oraz wyborcy. Dana osoba nie może kandydować jednocześnie do obu izb parlamentu.

Frekwencja w Gminie Podgórzyn:

Lp. Obwód Frekwencja
[%]
1. Podgórzyn, Zachełmie 60,07
2. Przesieka 61,05
3. Marczyce, Staniszów 62,31
4. Sosnówka, Borowice 56,54
5. Miłków, Głębock 54,39
6. Ścięgny 54,61
7. DPS w Sosnówce 57,38
RAZEM Gmina Podgórzyn 57,83

Wyniki wyborów do Sejmu RP w poszczególnych obwodach w Gminie Podgórzyn

Lp. Obwód/KWW KW Polskie
Stronnictwo
Ludowe
KW Prawo
i Sprawiedliwość
KW Sojusz Lewicy
Demokratycznej
KW Konfederacja
Wolność
i Niepodległość
KKW Koalicja
Obywatelska
PO .N IPL Zieloni
KWW Koalicja
Bezpartyjni
i Samorządowcy
1. Podgórzyn, Zachełmie 63 306 198 70 357 25
2. Przesieka 18 65 62 13 94 4
3. Marczyce, Staniszów 47 163 96 31 203 19
4. Sosnówka, Borowice 45 167 103 46 184 9
5. Miłków, Głębock 69 319 128 49 260 9
6. Ścięgny 51 125 91 23 143 6
7. DPS  w Sosnówce 5 13 8 0 5 2
RAZEM Gmina Podgórzyn 298 1158 686 232 1246 74
Gmina Podgórzyn
[%]
8,07 31,35 18,57 6,28 33,73 2,00

Wyniki wyborów do Senatu RP w poszczególnych obwodach w Gminie Podgórzyn

Lp. Obwód/Kandydat KLIMEK
Kazimierz Sławomir
MRÓZ
Krzysztof Stanisław
POKÓJ
Jerzy Jan
1. Podgórzyn, Zachełmie 220 327 462
2. Przesieka 62 78 116
3. Marczyce, Staniszów 131 169 253
4. Sosnówka, Borowice 131 170 245
5. Miłków, Głębock 139 312 375
6. Ścięgny 93 130 227
7. DPS  w Sosnówce 11 19 2
RAZEM Gmina Podgórzyn 787 1205 1680
Gmina Podgórzyn
[%]
21,43 32,82 45,75

Procentowe porównanie wyników wyborów:

Lp. Region/KWW KW Polskie
Stronnictwo
Ludowe
KW Prawo
i Sprawiedliwość
KW Sojusz Lewicy
Demokratycznej
KW Konfederacja
Wolność
i Niepodległość
KKW Koalicja
Obywatelska
PO .N IPL Zieloni
KWW Koalicja
Bezpartyjni
i Samorządowcy
1. Polska 8,58% 43,76% 12,52% 6,79% 27,24% 0,79%
2. Woj. Dolnośląskie  6,85%  38,42% 15,10% 6,53% 30,19%  3,00%
3. Okręg Legnicki 7,17% 42,40% 16,43% 5,85% 25,02% 3,12%
4. Pow. Jeleniogorski 7,67% 31,64% 19,41% 6,06% 33,48% 1,74%
5. Gmina Podgorzyn 8,07% 31,35% 18,57% 6,28% 33,73% 2,00%

Więcej informacji na stronie wybory.gov.pl