Komunikat!

BelaSlomyWójt Gminy Podgórzyn informuje, że powołana została komisja do szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Wnioski należy składać w sekretariacie urzędu po ich weryfikacji w pokoju nr 12 (II Piętro), tel. 75 75 48 116. Do wniosku należy dołączyć dane o dopłatach z ARiMR.

Skład komisji:

  1. Tomasz Szewczyk — przewodniczący Komisji, Urząd Gminy Podgórzyn;
  2. Anna Soltysiak — członek Komisji, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu;
  3. Mariola Gołąb-Jaworska — członek Komisji, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu;
  4. Teresa Kamińska — członek Komisji, Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu.

Zadaniem Komisji jest:

  1. ustalenie, poprzez lustrację na miejscu zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych suszą, stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania — na wniosek osób fizycznych i prawnych prowadzących gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej, składanych w Urzędzie Gminy Podgórzyn;
  2. sporządzenie indywidualnych protokołów strat dla rolników poszkodowanych;
  3. sporządzenie zestawienia gminnego rolników.

Przewodniczący Komisji protokoły indywidualne z oszacowanych strat oraz zestawienie gminne rolników przekazuje do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Nadzór merytoryczny oraz obowiązujące wzory dokumentacji zapewnia Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

pdfdokument  wydany przez ARiMR  na którym wyszczególnione są wszystkie  działki który należy dołączyć do wniosku suszowego.
pdfWniosek rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym.
pdfOświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających własnej  dokumentacji.
pdfOświadczenie nr 2 dla rolników posiadających pełna dokumentację.
pdfZarządzenie Nr 413 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku.