W piątek 02.08.2019r., w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" odbyła się niezwykła uroczystość. Trzy pary otrzymały medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Państwo Zofia i Władysław Niekłań oraz Państwo Jadwiga i Jan Marzewscy obchodzili jubileusz 50lecia, natomiast Państwo Mieczysława i Arkadiusz Mikołajewscy obchodzili jubileusz 63lecia wspólnego związku. Wszystkie pary otrzymały medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, który nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi nagrodą dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Nie zabrakło również drobnych upominków oraz życzeń dalszych wielu wspólnie spędzonych lat, które złożyli obecni na uroczystości: Z-ca Wójta Gminy - Tomasz Szewczyk, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Danuta Śliwińska, z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Jakub Erchard, Radny Gminy Mariusz Micka, Sołtysi - Beata Dymek i Alina Sobieraj oraz rodziny i znajomi jubilatów.

Wszystkim parom składamy jeszcze raz wielu dalszych, wspólnych i szczęśliwych lat!