W sobotę (2019.06.08) odbyło się uroczyste oficjalne otwarcie nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Orła Białego w Podgórzynie.

Na tę ważną uroczystość przybili m.in. Marzena Machałek - Wiceminister Edukacji oraz Posłanka na Sejm RP, Pan Krzysztof Móz Senator RP, Barbara Parzymies i Beata Toczek - Wizytatorzy z Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze, Krzysztof Wiśniewski - Starosta Jeleniogorski, Maciej Gałęski - Radny Powiatu Jeleniogórskiego, Mirosław Kalata - Wójt Gminy Podgórzyn, Tomasz Szewczyk - z-ca Wójta Gminy Podgórzyn oraz Katarzyna Obszańska - Skarbnik Gminy Podgórzyn. Lista gości jest długa, gdyż obecni byli również Prezydent miasta  Jelenie Góra oraz Wójtowie i Burmistrzowie wielu Gmin z Kotliny Jeleniogórskiej, radni Gminy Podgórzyn, Sołtysi Sołectw Gminy Podgórzyn, dyrektorzy Szkół oraz wielu innych znamienity gości.

Poświęcenia nowej placówki dokonali Ksiądz Prałat Józef Lisowski - Kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej oraz Ksiądz Jacek Tokarz z Parafii Podgórzyn.

Jest to obecnie jedna z najnowocześniejszych szkół w Polsce, gdzie uczniowie mają do dyspozycji nowocześnie wyposażone sale i pracownie. Budynek szkoły jest nie tylko przestronny, ale został też wybudowany nowoczesnej technologii , dzięki czemu jest ekologiczny, a jego koszty utrzymania są niższe niż standardowego budynku.

Wkrótce nowa szkoła wzbogaci się o pełnowymiarową salę gimnastyczną, oraz rondo na skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej i powiatowej znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

Budowa nowego budynku szkoły podstawowej trwała niespełna 1,5 roku. Inwestycja wykonana przez firmę Pre-Fabrykat pochłonęła 21 mln złotych z czego niemal połowę pozyskano ze środków unijnych.