Z wielką radością informuję, iż w bieżącym roku, dzięki staraniom Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych oraz zrozumieniu potrzeb właścicieli lasów w resorcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uruchomione zostało nowe działanie o nazwie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska". Działanie daje możliwość skorzystania przez właścicieli lasów ze środków PROW 2014-2020 w ramach szeregu poddziałań, które przedstawia poniższa tabela:

Lp. Formy pomocy Stawki pomocy
Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenia drugiego piętra
A. Na gruntach w warunkach korzystnych 8 137 zł/ha
B. Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° 9 249 zł/ha
Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach
A. Na gruntach w warunkach korzystnych 12 538 zł/ha
B. Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° 14 213 zł/ha
Zróżnicowanie struktury drzewostanu poprzez wprowadzenie podszytu
A. Na gruntach w warunkach korzystnych 4 610 zł/ha
B. Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° 5 210 zł/ha
Założenie remizy 848 zł/remizę
Czyszczenie późne
A. Na gruntach w warunkach korzystnych 764 zł/ha
B. Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° 917 zł/ha
Zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzenia drugiego piętra lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy.
A. Zabezpieczenie drzewek repelentami 424 zł/ha
B. Zabezpieczenie drzewek osłonkami 1 488 zł/ha
C. Ogrodzenie remizy - siatką metalową o wysokości minimum 2 m 8,82 zł/mb

Z całą pewnością przedmiotowe środki przyczynią się do wzrostu zainteresowania poprawianiem jakości gospodarki leśnej w lasach prywatnych oraz stanowić będą podstawę dla naszych dalszych starań, celem wzrostu wsparcia leśnictwa prywatnego, w kolejnej perspektywie finansowej 2001-2007, o których poparcie również bardzo prosimy. Informacje o działaniu dostępne są na stronie ARiMR, pod linkiem:
www.arimr.gov.pl

Nabór wniosków o dofinansowania będzie prowadzony w terminie od 2 maja do 12 czerwca br. Przewodnik po działaniu oraz bieżące informacje zamieszczane są na stronie Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych www.pzzl.pl.

Pismo do pobrania pdf [1.13 MB]