RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - Przedmiot konsultacji: Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016 - 2023 - RAPORT Z KONSULTACJI

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU - FORMULARZ  ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  GMINY PODGÓRZYN NA LATA  2016-2023 - FORMULARZ