Wójt Gminy Podgórzyn i Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja serdecznie zapraszają na cykl Warsztatów projektu w zakresie działań adaptacyjnych w Gminie Podgórzyn w aspekcie gospodarowania zasobami wodnymi,  retencją i zachowaniem bioróżnorodności” - załącznik