„Przypominamy osobom prowadzącym gospodarstwo rolne o możliwości ubiegania się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit zwrotu podatku wynosi 86 zł/1 ha. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w Dziale Podatków (pokój nr 22) Urzędu Gminy Podgórzyn w terminie 01.08-31.08.2016 r., do wniosku należy załączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2016 r. do 31.07.2016 r. Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są do pobrania w zakładce „podatki i opłaty lokalne”, w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Podgórzyn.  Link: http://podgorzyn.bip.net.pl/?c=317