Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 to okazja do podziękowań dla nauczycieli i dyrekcji Szkół Podstawowych w Podgórzynie, Sosnówce, Ściegnach i Miłkowie za całoroczną współpracę i życzliwość. Uczniowie biorący udział w zajęciach w Bibliotekach Publicznych na terenie Gminy Podgórzyn, zostali obdarowani : dyplomami, książeczkami i zakładkami. Oczywiście nie zabrakło podziękowań dla bibliotek, które jak się okazuje są ważnymi ośrodkami kultury w środowisku lokalnym. Poprzez swoje działania biblioteki zaszczepiają wśród dzieci miłość do biblioteki i książek. Dziękujemy nauczycielom i uczniom za owocną współpracę i od miesiąca września zapraszamy ponownie do bibliotek.