W miesiącu maju po spotkaniu z autorką bajek dziecięcych Panią Marią
Nienartowicz w Bibliotece w Sosnówce został ogłoszony konkurs plastyczny
pt." Skrzat Karkonoski" dla uczniów klasy O i I. Dzieci wykonały kolorowanki
skrzatów. Z prac plastycznych została utworzona wystawa czytelnicy
wypożyczający w bibliotece oddawali głosy na najlepiej wykonaną kolorowankę.
Wszystkie prace były piękne, ale niestety trzeba było wybrać najładniej
wykonaną. Zostały nagrodzone cztery prace, po dwie z każdej klasy. W kl.O -
Michał W. i Justyna D., w kl.I- Maja G.i Paweł M. otrzymali nagrody
książkowe, pozostali uczniowie nagrody pocieszenia. Dziękuję bardzo za miłą
współpracę.