Kolejne  miesięczne spotkanie grupki DKK w Bibliotece w Ściegnach;  tym
razem temat: "Na św. Jana podaruj książkę". To już trzecia edycja tej akcji
"zapożyczonej"  z Katalonii, a przeniesionej do Polski przez dziennikarza
Jarosława Gugałę.

W Katalonii dzień obdarowywania książką przypada w kwietniu w dniu św.
Jerzego, w Polsce wybrano dzień św. Jana, patrona pisarzy, oraz dzień
imienin Jana Kochanowskiego, patrona literatury polskiej. W czasie spotkania
rozmawialiśmy o książkach, o czytaniu, o tym czy klubowicze obdarowują
bliskich książką i czy sami lubią być obdarowywani właśnie książką. Aby
godnie uczcić to nowe jeszcze u nas święto  wszyscy uczestnicy spotkania
otrzymali  książki.

"Dawajmy książki tym, których kochamy i lubimy, myślimy o nich i są dla nas
ważni"