W załączeniu harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Podgórzyn lipiec 2016 - czerwiec 2017.

HARMONOGRAM