25 maja, kolejny raz na Cmentarzu Jeńców Wojennych w Borowicach, uczczono pamięć wszystkich, którzy zginęli budując Drogę Sudecką. Wśród pochowanych znajdują się między innymi obywatele Rosji, Belgii, Francji oraz Polski. Coroczne spotkania upamiętniające pomordowanych poprowadził aktor teatru im. Cypriana Kamila Norwida z Jeleniej Góry Jacek Grondowy. Wśród zaproszonych na tę uroczystość byli między innymi przedstawiciele Związku Sybiraków, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Policji, Straży Pożarnej, Radni, Sołtysi, przedstawiciele instytucji kultury oraz młodzież ze szkół. Gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Podgórzyn – Mirosław Kalata. Program artystyczny przygotowali uczniowie Gimnazjum Gminnego im. Janusza Korczaka z Sosnówki.