Informujemy, że w dniu 14.05.2016r. odbędzie się Wyścig Grupy Wyszehradzkiej „Grand Prix Polski”. W związku z tym, w godzinach od 12:40 do 16:30 zamknięte będą dla ruchu kołowego następujące drogi:

Droga Wojewódzka nr 366 Podgórzyn – Sosnówka Dolna
Droga powiatowa nr 2760 D Podgórzyn – Przesieka
Droga powiatowa nr 2721 D i 2760 D Przesieka – Sosnówka Górna
Droga powiatowa nr 2653 D Sosnówka Górna – Sosnówka Dolna

Wyjazd awaryjny z miejscowości Podgórzyn będzie możliwy po przejechaniu kolumny wyścigu ul. Żołnierską, tylko w kierunku Jeleniej Góry.
Decyzję o przejeździe podejmować będzie Policja.