W załączeniu informacja dot. jakości wody pitnej.

Załącznik 1 Załącznik 2