Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 stycznia 2016 roku, należy złożyć „Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2015” - DRUK OŚWIADCZENIA DO POBRANIA