Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie branżowe dla PRODUCENTÓW LOKALNYCH, w ramach pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju:

27. października 2015, godz. 16.00-18.00


Centrum MAK w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 15 (dawny Klub Nauczyciela)

PROGRAM SPOTKANIA:

1. PROW 2014-2020 dla PRODUCENTÓW PRODUKTÓW LOKALNYCH: zasady wsparcia, kto jest uprawniony do pomocy, kwoty, stawki itd..(skrótowo dla tych, którzy nie byli na konferencji w czerwcu oraz 22.09.15).
2. Konsultacja zapisów nt. problemów, celów, przedsięwzięć, wskaźników dot. producentów produktów lokalnych w Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 – stan obecny, co wynika z prac i konsultacji nad LSR, opinie i konsultacja na spotkaniu. Zapisanie wniosków z dyskusji.


Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH spotkaniami w grupie branżowej. Prosimy również o upowszechnienie tej informacji wśród osób, które Państwa zdaniem będą mogły wnieść znaczący wkład do opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór na lata 2014-2020.


Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór