Poseł na Sejm Pani Zofia Czernow, Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Pan Jerzy Pokój, Prezes Spółki WODNIK Pan Wojciech Jastrzębski oraz Wójt Gminy Podgórzyn Pan Mirosław Kalata, podpisali dziś deklarację współpracy, która ma celu stworzenie warunków umożliwiających udostepnienie zbiornika „Sosnówka” w celach rekreacyjno – turystycznych. Jak zauważyli sygnatariusze deklaracji udostępnienie zbiornika w celach turystycznych wpłynie korzystnie dla całego powiatu jeleniogórskiego.