Szanowni Państwo,
z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Obniżenie opłat i kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów, zróżnicowanie wysokości kary w zależności od okoliczności sprawy, poprawa jakości nowych nasadzeń - to podstawowe zmiany wprowadzone ustawą. WIĘCEJ