W środę (05.06.2024r.) w Centrum Aktywności Społecznej i Kulturalnej odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Ścięgnach.

W poniedziałek (03.06.2024r.) w Świetlicy wiejskiej w budynku OSP odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Sosnówce.

W środę (29.05.2024r.) na Cmentarzu Jeńców Wojennych w Borowicach odbył się uroczysty Apel Poległych, którym uczczono pamięć wszystkich, którzy zginęli budując Drogę Sudecką, a także wszystkich, którzy stracili życie w konfliktach zbrojnych.

Zarząd Powiatu Karkonoskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Karkonoskiego”.

  • W 2023r. Gmina Podgórzyn wzięła udział w projekcie „EcoLogic – Study Trails” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt obejmował cztery wizyty studyjne w europejskich miastach.

III Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadencji 2024-2029
24.05.2024r. godz. 10:00

Z okazji Dnia Strażaka, życzymy wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, oraz dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.

W dniu 26 kwietnia 2024r. odbyła się ostatnia sesja rady Gminy Podgórzyn kadencji 2018-2024.

W związku z rozgrywanym 28 kwietnia 2024 r. w Jeleniej Górze i miejscowościach Zachełmie, Podgórzyn, Marczyce, Sosnówka, Staniszów: XII Półmaratonem Jeleniogórskim i XII Jeleniogórską Dziesiątką, wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu na trasie biegu oraz skrzyżowaniach w obrębie trasy biegu.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 21 marca 2024 r. podjął uchwałę nr LXVIII/1472/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.