Ośrodek Zdrowia w Podgórzynie
ul. Żołnierska 50
58 – 562 Podgórzyn
tel. +48 75 76 21 230
  Praktyka Lekarza Rodzinnego – Sosnówka
ul. Strażacka 7
58 -564 Sosnówka
tel. +48 75 76 10 267
  „Apteka Podgórzyńska”
ul. Żołnierska 14
58 – 562 Podgórzyn
tel. +48 75 76 21 523
  Punk Apteczny „Miłków”
Miłków 74
58 – 535 Miłków
tel. +48 75 76 10 120
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żołnierska 13
58 – 562 Podgórzyn
tel. +48 75 76 21 129
  SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze
nocna i świąteczna opieka lekarska
ul. Ogińskiego 6
Jelenia Góra
tel. +48 75 753 73 35