W dniu 10.11.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Podgórzynie odbyło się trzecie zebranie zespołu do spraw transportu publicznego. W pracach Zespołu ze strony Urzędu udział wzięła Pani G. Pawlikowska – Sekretarz Gminy Podgórzyn.Przedmiotem spotkania były:

  1. zgłoszone do Urzędu drogą email uwagi do projektu firmy @bditus z Wrocławia przez Panów A. Motylskiego i Z. Wróblewskim z miejscowości Staniszów (emal z dnia 6.11.2011 r. ),
  2. sprawa załatwienia email przekazanego przez Pana K. Plichtę dotycząca rozkładu jazdy autobusów MZK (mail z dnia 9.11.2011 r. wersja F).

Pan Z. Ratajski sołtys miejscowości Marczyce poinformował o konieczności dostosowania usługi transportu zbiorowego do rzeczywistych potrzeb oraz możliwości finansowych gminy. Poszczególni Członkowie Zespołu wyrazili pogląd, że nadal istnieje zasadność ograniczenia kursów z uwagi na niewielką ilość podróżnych. Przedstawiciel Zachełmia zaproponował likwidację jednego kursu z obecnego rozkładu z uwagi na brak zainteresowania tą usługą przewozową.  Pan M.. Mogilski oraz Pani A. Respondek wyrazili duże obawy, co do zainteresowania mieszkańców Ścięgien i Miłkowa komunikacją MZK . Pan K. Plichta poinformował, że z jego obserwacji wynika , że na wiele porannych kursów autobusu linii „4” jest mało chętnych osób , szczególnie w dni wolne. Zespół ustalił termin kolejnego spotkania na dzień otrzymania informacji z MZK o możliwości wykonania usługi według zasad określonych w zmienionym rozkładzie jazdy projektu autorstwa K. Plichty po uwzględnieni uwag Członków Zespołu.
Na tym spotkanie zostało zakończone.