W dniu 3.11.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Podgórzynie odbyło się drugie zebranie zespołu do spraw transportu publicznego. W pracach Zespołu ze strony Urzędu udział wzięli: Pan Marek Piwowarski – Z-ca Wójta i Pani Grażyna Pawlikowska – Sekretarz Gminy Podgórzyn.Przedmiotem spotkania było omówienie dwóch koncepcji funkcjonowania transportu publicznego, w tym firmy @bditus z Wrocławia i Pana Kazimierza Plichty.Zespół zapoznał się z prezentacjami multimedialnymi obu koncepcji. Zespół ustalił datę kolejnego spotkania na dzień 10.11.2011 r. Na tym spotkanie zostało zakończone.