mff gmina podgrzynW 2009 r. Gmina Podgórzyn realizowała projekt pod nazwą: „Budowa kompleksu dwóch boisk "Moje Boisko-Orlik 2012" w Ściegnach”.
Wartość projektu:  1.263.219,40 zł.

 Inwestycja była współfinansowana środków Województwa Dolnośląskiego - 333.000 zł,
oraz środków budżetu państwa - 333.000 zł
Udział własny Gminy Podgórzyn współfinansowany był ze środków Municipal Finance Facility.


W ramach projektu wykonano następujące prace:

1.      boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860 m2 (pole gry 26,0 x 56,0 m) o nawierzchni ze sztucznej trawy, z bramkami i piłkochwytami.

2.      boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,10 x 32,10 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,10 x 28,10 m) o nawierzchni poliuretanowej, z wyposażeniem do gier zespołowych.

3.      urządzenia towarzyszące:

-         ogrodzenie terenu,

-         oświetlenie terenu,

-         chodniki, schody terenowe

-         fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego.

4.      roboty towarzyszące:

-         przyłącze wodno-kanalizacyjne, energetyczne, drenaż,

5.      zespół szatniowo-sanitarny w systemie modułowym.


nowe