ue91

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PODGÓRZYNIE
Informuje, że po raz trzeci będzie realizował projekt „Nasze Lepsze Jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.
Pragniemy Państwa poinformować, że w roku bieżącym szkolenia zawodowe będą odbywać się w zakresie „Stylizacja paznokci z elementami przedsiębiorczości” dla 5 bezrobotnych kobiet, oraz szkolenie zawodowe w zakresie „Murarz tynkarz” dla 7 bezrobotnych mężczyzn z terenu Gminy Podgórzyn.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie „Nasze Lepsze Jutro” jest korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej. Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa.

 kapital