ue91

Transgraniczne połączenie dróg Špindlerův Mlýn - Podgórzyn - II etap.

Gmina Podgórzyn wspólnie z miatsem partnerskim Špindlerův Mlýn zrealizowała projekt pod nazwą "Transgraniczne połączenie dróg Špindlerův Mlýn - Podgórzyn - II etap (nr projektu: CZ.3.22/1.1/00/08.00660).
W ramach projektu po polskiej stronie została zmodernizowana droga lokalna w centrum Podgórzyna. Modernizacji zostały poddane w szczególności: nawierzchnia, pobocza, chodniki.
Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju pogranicza polsko - czeskiego poprzez poprawę dostępności transportowej w centralnej częśći Karkonoszy.

 ue9