0aGOPS w Podgórzynie informuje, że po raz drugi będzie realizował szkolenia w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej, „ Nasze Lepsze Jutro „ . Pragniemy Państwa poinformować ,że w roku bieżącym szkolenia podstawowe będą odbywać się w zakresie florystyki i ikebany dla  8-miu bezrobotnych kobiet z terenu Gminy Podgórzyn.  

Warunkiem uczestnictwa w projekcie „ Nasze Lepsze Jutro” jest korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej. Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa.

kapital