aktywnie2

W 2010/2011 roku Gmina Podgórzyn realizowała projekt pn. „Kampania promocyjna na terenie Gminy Podgórzyn „Aktywnie w górach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Całkowita wartość projektu: 423 919,07 zł, w tym:
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego– 69,99%: 289 443,00 zł

Celem projektu była promocja aktywnych form wypoczynku w górach.

Gmina Podgórzyn, ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn, tel. 757621093, fax. 757621358, www.podgorzyn.pl

 

                                                                Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

unia1

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”