INFORMACJA
WÓJTA GMINY PODGÓRZYN

WFOSiGW

Wójt Gminy Podgórzyn uprzejmie informuje, że uzyskał dofinansowanie w kwocie 7310,80 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: Oczyszczanie Gminy Podgórzyn z wyrobów zawierających azbest w 2022 r.”.

Kwota została przeznaczona na realizację zadania polegającego na demontażu, unieszkodliwianiu, transporcie zalegających wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Podgórzyn z obiektów osób fizycznych. Zostanie unieszkodliwionego łącznie 14,92 Mg wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Podgórzyn.

Informacja do pobrania: pdf [138.25 KB], jpg [135.64 KB]