Belka Hala Sport

Gmina Podgórzyn realizuje projekt pn. „Budowa budynku hali sportowej wraz z częścią łącznikową i pomocniczą oraz zagospodarowaniem  terenu i infrastrukturą towarzyszącą”.

Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.300.000,00 zł.