Belka Hala Sport

Gmina Podgórzyn realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie”.

Przedmiotowe zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Dofinansowanie w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021, wynosi 3 000 000,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 10 988 820,00 zł