Gmina Podgórzyn otrzymała 10 000 000 zł bezzwrotnego dofinansowania w pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu "Polski Ład".

Otrzymane dofinansowanie zostanie wykorzystane na:

  • budowę sieci wodociągowych na terenie gminy,
  • budowę hali sportowej w Podgórzynie z częścią łącznikową i infrastrukturą towarzyszącą
  • remonty i przebudowy dróg na terenie gminy.