SKS PionWójt Gminy Podgórzyn informuje, że w trzech szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Podgórzyn, realizowany jest projekt „Szkolny Klub Sportowy” współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W celu podniesienia aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, Gmina Podgórzyn podpisała umowę o współpracy przy realizacji w/w projektu.

Program ten skierowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 15.02.2021r. do 31.11.2021r. systematycznych zajęć sportowych, które odbywają się 2 razy w tygodniu w 60- minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15- osobowych.

Wkład Gminy Podgórzyn polega na nieodpłatnym udostępnieniu obiektów sportowych wraz ze sprzętem sportowym niezbędnym do realizacji zajęć prowadzonych w ramach programu.