Gmina Podgórzyn otrzyma w ramach tzw. „tarczy dla gmin górskich” 3 277 349 zł na przebudowę drogi na działce 627/4 w Podgórzynie wraz z budową parkingu oraz budowę wodociągu w Sosnówce. W ramach programu można było składać wnioski na finansowanie lub dofinansowanie infrastruktury turystycznej oraz komunalnej związanej z szeroko rozumianymi usługami turystycznymi.

Przebudowa istniejącej drogi gruntowej na drogę o utwardzonej nawierzchni wraz z budową chodników oraz parkingu, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, umożliwi bezpieczne poruszanie się turystów oraz zachęci w/w osoby do korzystania z obiektów turystycznych na tym obszarze. Poprawa infrastruktury umożliwi rozszerzenie oferty turystycznej przez istniejące obiekty turystyczne i rekreacyjne.

Budowa wodociągu zasilającego istniejące i przyszłe obiekty turystyczne, hotelowe w miejscowości Sosnówka, umożliwi obsługę większej liczby turystów, co pozwoli właścicielom obiektów zainwestowanie dodatkowych środków na usuwanie barier architektonicznych.

Na dofinansowane inwestycje Gmina Podgórzyn posiada sporządzoną dokumentację projektową.