12a

Gmina Podgórzyn realizuje projekt pn. „Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie - adaptacja budynku szkoły podstawowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Całkowita wartość projektu po przeprowadzonych procedurach wyboru wykonawców: 1 180 276,75  zł, w tym:
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego–70%: 674 823,44 zł

Celem projektu jest zapewnienie sprawnej obsługi ruchu turystycznego w regionie Gminy Podgórzyn - serca Karkonoszy.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia baza noclegowa na terenie gminy Podgórzyn zostanie uzupełniona o obiekt noclegowy przystosowany do przyjmowania większych grup młodzieżowych.

 

ue3