Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna "POGÓRZE" realizuje projekt pod nazwą "Smaki przeszłości - powrót do tradycji, jako sposób na zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Realizacja projektu wynikła z potrzeb mieszkańców Gminy Podgórzyn
a podejmowane działania zapobiegają wykluczeniu i sprzyjają integracji społeczności Gminy oraz okolic.

W ramach projektu przewidziano zakup 2 namiotów, 10 kompletów stołów biesiadnych oraz uszycie strojów regionalnych dla członków Stowarzyszenia „Pogórze”.

Została również przeprowadzona kampania edukacyjna  z działaniami kulinarno-degustacyjnymi o historii zielarstwa oraz akcja edukacyjna poświęcona dziewięćsił bezłodygowemu - roślinie podlegającej ścisłej ochronie, która stała się elementem zamówionych strojów.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu mają za zadanie wzmocnienie kapitału społeczności i edukację w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

belka KGW Podgorzyn