Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna "POGÓRZE" realizuje projekt pod nazwą "Stworzenie Obiektu Rekreacyjno-Kulturowego w Podgórzynie".
Koszt inwestycji wynosi 200 008zł .
Dofinansowanie wynosi 189 900,00 zł, jednak nie wyższej niż 94,95% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku przy boisku w Podgórzynie oraz modernizacja trybun widowiskowych. Budynek pełnił funkcję szatni oraz zaplecza dla różnego rodzaju odbywających się wydarzeń na terenie obiektu. Po modernizacji budynek zostanie dostosowany do potrzeb rekreacyjnych i kulturowych mieszkańców miejscowości Podgórzyn, lokalnej społeczności i turystów. Znajdą się tu: - Izba historyczno-integracyjna, w której zostanie pokazana historia całego obiektu i rola, jaką odgrywał w życiu społeczności lokalnej na przestrzeni dekad wraz z miejscem, w którym będzie na bieżąco umieszczana relacja z aktualnych wydarzeń dopisująca dalszą historię dla kolejnych pokoleń, aneks kuchenny i miejsce z przeznaczeniem do integracji;  pomieszczenia stanowiące zaplecze do aktywności rekreacyjnej. W budynku będzie znajdowała się również informacja o zastosowanych w nim odnawialnych źródłach energii, wspomagających ochronę środowiska. Ponadto na terenie obiektu zostaną zmodernizowane trybuny widowiskowe, które będą służyć jako miejsca siedzące podczas odbywających się na jego terenie wydarzeń społecznych, kulturalnych, gminnych, rekreacyjnych itp.

belka szatniaPodgorzyn m