Olbrzymy

Miasto Jelenia Góra wraz z Gminą Miejską Piechowice i Gminą Podgórzyn realizowało projekt pn. ,,Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu była ochrona, udostępnianie i promowanie potencjału turystycznego lokalnych zasobów przyrodniczych służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo w Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Efektem projektu jest rowerowa sieć tras MTB promująca walory przyrodnicze i krajobrazowe obszarów chronionych wraz z edukacją ekologiczną.

Łącznie powstało ok. 62 km tras.
Całkowita wartość projektu wg umowy o dofinansowanie: 4 484 083,85 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 787 089,02 zł

belka unia