aktywnie2

Aktywnie w Górach - Gmina Podgórzyn realizuje projekt pn. „Kampania promocyjna na terenie Gminy Podgórzyn „Aktywnie w górach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Całkowita wartość projektu wg umowy: 472 915,19 zł, w tym:
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego– 69,99%: 330 993,35 zł

Kampania promocyjna ma na celu promowanie aktywnych form spędzania czasu w górach. Podejmowane w ramach projektu działania pomogą wykreować wizerunek gminy Podgórzyn, jako idealnej bazy do aktywnego wypoczynku i aktywnej turystki.

Gmina Podgórzyn, ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn, tel. 757621093, fax. 757621358, www.podgorzyn.pl
 
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

unia1

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”