0aGmina Podgórzyn złożyła w lipcu 2010 r. wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej „Sosnówka” w Sosnówce” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu 1 103 378,77zł
Wnioskowana kwota dofinansowania 500 000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie obiektu zawierającego place zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowe, kubaturowego obiektu wiaty wielofunkcyjnej, która może spełniać m.in. rolę obiektu wystawowego np. w czasie lokalnych festynów. Teren zostanie wyposażony w sanitariaty, miejsca parkingowe, sieci uzbrojenia technicznego ( woda, kanalizacja itp.) oraz w ławki i kosze.
Realizacja zadania ma na celu stworzenie centrum życia społecznego, kulturalnego i sportowego. Powstanie Centrum wpłynie na wzrost aktywności i integracji społeczności lokalnej, zwiększenie inicjatyw kulturalnych, społecznych i sportowych. Funkcjonowanie Centrum ma służyć wsparciu grup społecznych i osób: kobiet, dzieci, młodzieży oraz osób starszych, jak również przyczyni się do wyrównywania szans i zagospodarowanie czasu mieszkańcom, a w szczególności dzieciom i młodzieży. Budowa Centrum zwiększy atrakcyjność i poprawi wizerunek wsi, gminy oraz całego regionu.