0aGmina Podgórzyn wspólnie z miastem partnerskim Spindleruvym Mlynem złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Transgraniczne połączenie dróg Spindleruv Mlyn – Podgórzyn – II etap”.
Łączna wartość projektu wynosi 2 774 630,79 €, z czego wartość projektu każdego z partnerów stanowi:
- dla Spindleruvego Mlyna: 1 519 306,10 €,
- dla Gminy Podgórzyn:1 255 324,69 €.

Cały zintegrowany projekt podzielono na trzy etapy:
I. W pierwszym zrealizowanym już etapie poddano rekonstrukcji pierwsze wybrane odcinki czeskiej części drogi prowadzącej do granicy państwa (INTERREG IVA) „Droga Špindlerův Mlýn-Przesieka (Borowice)". W ramach programu PHARE 2003 odbudowano drogi lokalne w Špindlerovym Mlýnie. Po polskiej stronie granicy odbudowano ścieżki rowerowe na odcinku Przesieka - granica państwa.
II. Złożony projekt dotyczy etapu 2 - dokończenia rekonstrukcji odcinka Špindlerův Mlýn - granica państwa i rekonstrukcji dróg lokalnych w Podgórzynie.
III. Przedmiotem etapu 3 projektu będzie zakończenie połączenia obu dróg poprzez odbudowę tzw. "Drogi Sudeckiej": Podgórzyn - granica państwa.

Złożony projekt zakłada po stronie polskiej rekonstrukcję drogi lokalnej w centrum Podgórzyna. Rekonstruowany odcinek nawiązuje do drogi dojazdowej do granicy państwa - Podgórzyn - Przesieka - granica państwa (Špindlerova Bouda). Długość rekonstruowanego odcinka to: 1 607 m. Następnie rekonstrukcji zostanie poddanych 4 240 m poboczy i chodników, 38 elementów infrastruktury drogowej (oznakowanie drogowe), zmodernizowane będą 3 przejścia i powstanie 1 miejsce do parkowania. Jednocześnie będą rekonstruowane drogi dojazdowe do sąsiednich obiektów (łącznie 50m).
W październiku 2008 r. projekt „Transgraniczne połączenie dróg Spindleruv Mlyn – Podgórzyn – II etap” został złożony do Wspólnego Sekretariatu Technicznego                   w Olomoucu, gdzie przeszedł pomyślnie ocenę formalną, a następnie na posiedzeniu Komitetu Monitorującego, które odbyło się 16 – 17 marca 2009 w Pardubicach został rekomendowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W chwili obecnej projekt znajduje się na liście rezerwowej i czeka na dofinansowanie po realokacji środków z innych działań.