0a

 LOGA kolor

Gmina Podgórzyn realizuje projekt pn. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej dla pełnienia funkcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Podgórzynie” (nr RPDS.03.03.03-02-0028/16), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wg umowy o dofinansowanie: 20 837 168,21 zł, w tym:

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 021 490,32 zł.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej  poprzez budowę budynku o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej zlokalizowanego w miejscowości Podgórzyn.

Inwestycja wykonywana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W obiekcie zastosowane zostaną nowoczesne technologie budowlano – instalacyjne oraz demonstracyjne elementy edukacyjne.

Budynek dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń z obiektów publicznych oraz do upowszechnienia efektów inwestycji, poprzez udostępnienie budynku dla zwiedzających, celem zapoznania się z zastosowanymi rozwiązaniami, dzięki którym osiągnięto podwyższone parametry energetyczne oraz uzyskano oszczędności energii.