0aGmina Podgórzyn wspólnie z miastem partnerskim Spindleruvym Mlynem złożyła w 2009 r. wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Stworzenie wspólnego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Karkonoszach Spindleruv Mlyn- Podgórzyn”.
Całkowita wartość projektu: 958 911,98 €, z czego:
Wartość dofinansowania: 810 034,76 € (co stanowi 85%)
Spindleruv Mlyn:  466 542,42 €
Gmina Podgórzyn: 492 369,56€

Spindleruv Mlyn i Podgórzyn już od 1999 roku blisko współpracują w dziedzinie ochrony i prewencji szkód i zagrożeń naturalnych. W ramach projektu przewiduje się:
• szkolenie językowe dla członków OSP z terenu Gminy Podgórzyn i Miasta Spindleruv Mlyn – kurs czeskiego (strona Polska) i polskiego (strona Czeska)
• utworzenie połączenia monitorującego i komunikacyjnego Spindleruv Mlyn – Podgórzyn (System selektywnego alarmowania) łącznie z potrzebnym sprzętem komputerowym;
• zorganizowanie wspólnych ćwiczeń jednostek straży pożarnych z Polski i Czech (symulacja pożaru schroniska, pożaru lasu, symulacja sytuacji kryzysowej)                z wykorzystaniem nowego sprzętu i przetestowaniem systemu komunikacyjnego i monitorującego oraz wymianę informacji;
• zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczej straży pożarnej: 3 wozy po stronie polskiej (ratowniczy wóz strażacki z napędem na wszystkie koła przystosowany do jazdy w terenie z terenowym wyposażeniem, ratowniczy wóz operacyjny z napędem na wszystkie koła przystosowany do jazdy w terenie, pojazd do usuwania śniegu) oraz po stronie czeskiej: frez śnieżny do odśnieżania trudno dostępnych miejsc w okresie zimy (czeska i polską stronę granicy).
Projekt został rekomendowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W chwili obecnej projekt znajduje się na liście rezerwowej i czeka na dofinansowanie po realokacji środków z innych działań.