x1Gmina Podgórzyn w 2010 r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Wyposażenie terenów przy wodospadzie Podgórnej w Przesiece” – II etap” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Całkowita wartość projektu: 65 557,92 zł
Kwota dofinansowania ze środków UMWD: 32 700,00 zł
Wkład własny Gminy Podgórzyn: 32 857,92 zł

Projekt jest kontynuacją I etapu. Projekt współfinansowany ze środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.