x2Gmina Podgórzyn rozpoczęła w 2010r. realizację projektu pn. „Kampania promocyjna na terenie Gminy Podgórzyn „Aktywnie w górach”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Całkowita wartość projektu: 472 915,19 zł
Kwota dofinansowania ze środków RPO WD – 69,99%: 330 993,35 zł
Wkład własny Gminy Podgórzyn – 30,01%: 141 921,84 zł

Kampania promocyjna ma na celu promowanie aktywnych form spędzania czasu w górach. Powstałe w trakcie realizacji projektu materiały promocyjne będą wykorzystywane podczas kampanii promocyjnej, która wpisuje się w założenia „Strategii Promocji Gminy Podgórzyn na lata 2008-2015”. Podejmowane działania pomogą wykreować wizerunek gminy Podgórzyn, jako idealnej bazy do aktywnego wypoczynku i aktywnej turystki.