7aGmina Podgórzyn realizuje od 2009 r. projekt pn. „Młodzieżowe schronisko Turystyczne w Staniszowie - adaptacja budynku szkoły podstawowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość projektu: 1 204 150,20 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 690 905,86 zł
Wkład własny Gminy Podgórzyn: 513 244,34 zł

Celem przedmiotowego projektu jest rozszerzenie oferty turystycznej gminy oraz zapewnienie obsługi ruchu turystycznego w regionie Gminy Podgórzyn. Inwestycja polega na dostosowaniu obiektu byłej szkoły podstawowej zlokalizowanej w miejscowości Staniszów do pełnienia roli młodzieżowego schroniska turystycznego. W ramach projektu są wykonywane prace budowlane na zewnątrz i wewnątrz budynku, zostanie zagospodarowany teren wokół wraz z małą architekturą oraz zostanie zakupione wyposażenie schroniska. Budynek będzie dostosowany do osób niepełnosprawnych.
Termin zakończenia planowany jest na czerwiec 2011r.