11aGmina Podgórzyn zrealizowała w 2008r. projekt pn. „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 24kVA wraz z niezbędnym wyposażeniem dla OSP w Podgórzynie” w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Całkowita wartość projektu: 55 668,60 zł
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 27 800,00 zł
Wkład własny Gminy Podgórzyn: 27 868,60 zł