12aGmina Podgórzyn zrealizowała w 2009 r. projekt pn. „Oświetlenie boiska sportowego w Podgórzynie” w ramach konkursu inwestycyjnego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
Całkowita wartość projektu: 49 850,01 zł
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 24 925,00 zł
Wkład własny Gminy Podgórzyn: 24 925,01 zł

W ramach realizacji projektu na terenie boiska sportowego w Podgórzynie wykonano remont oświetlenia polegający na montażu słupów oświetleniowych. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej.